Skip to content

Focus op ZIJN / ERVAREN IN HET NU in plaats van op denken

"Je gaat het pas zien als je het doorhebt" (Cruijff)

Uitdaging
Als we aan het denken zijn, gaat dat altijd over iets uit het verleden.
Of het gaat over een denkbeeldige toekomst die we samenstellen uit in het verleden opgedane (denk)beelden. We projecteren dan het verleden op de toekomst en denken die zo te kunnen voorspellen.
Ik daag je uit om een gedachte te denken waarbij dat niet het geval is!
Vind maar eens een gedachte die over precies dit moment gaat en niet voortborduurt op het verleden...
Over het NU kunnen we helemaal niet denken, daar kunnen we alleen in zijn.
We kunnen het NU alleen ervaren. 

Tegenspraak
Misschien komt er de gedachte in je op dat wat je nu leest in tegenspraak is met eerdere blogs waarin de focus juist ligt op die toekomst.
Maar als we teruglezen, kunnen we ontdekken dat het elke keer gaat over wat we in die toekomst willen ervaren.
En ervaren gebeurt in het NU.

Experiment om wat losser te komen van onze gedachten
Als onze gedachten ons helemaal in beslag nemen, staan we in de veelal stressvolle 'verleden/denkbeeldige toekomst - stand' en is het lastig om het NU te ervaren.
Eén van de mogelijkheden om ons hiervan bewust te worden is om vanuit een ruimer perspectief naar onszelf te kijken en waar te nemen dat we aan het denken zijn. We zijn in dit experiment dus niet die gedachten zelf, niet geïdentificeerd met die gedachten, maar slaan ze gade.
"Vrouw zit aan tafel, achter de computer, haar handen gaan over het toetsenbord. 
Er komt in haar op wat ze als volgende zin zal schrijven. Ze verwijdert een paar woorden en begint opnieuw. Ze merkt dat ze dorst heeft en gaat thee zetten."
Deze waarnemerpositie - ook wel getuige bewustzijn genoemd, wordt benadrukt door niet vanuit 'ik' te spreken, maar in de 3e persoon enkelvoud te beschrijven.
Op deze manier kunnen we erachter komen dat we niet onze gedachten zijn.  Gedachten verschijnen slechts en verdwijnen weer...
We kunnen ze zien als wolken die voorbij drijven in de blauwe lucht.
Maar als we niet onze gedachten zijn, als we onszelf niet denken, als we geen gedachteconstructie zijn - wat zijn we dan wel?

We zijn het gevoel van onze eigen aanwezigheid
We zijn in de ervaring van zijn en die is altijd NU.

Een helpende vraag voor vandaag om het NU te ervaren
Een helpende vraag die we onszelf kunnen stellen komt van
Byron Katie: Who would you be without your story?
Wie zou ik zijn zonder mijn gedachten (erover)?
Wat zou dan mijn ervaring zijn?
Na het stellen van deze vraag, kunnen we wachten tot zich een antwoord aandient en hiermee 'zijn'.

Beoefening
Het vraagt wel wat beoefening om uit de greep van het denken te raken en los te komen van onze identificatie ermee, maar de veel gelukkiger ervaring van het NU is wel degelijk mogelijk.
En als je het eenmaal doorhebt, dan ga je het zien.  Cruijff heeft het zelf gezegd!