Skip to content

LET OP WAT JE ZEGT, WANT DADELIJK GEBEURT HET

Elektromagnetische handtekening
Elke gedachte die we denken, komt tot stand doordat er in de hersenen elektrische impulsen van zenuwcel naar zenuwcel gaan. Dit is de elektrische component van onze handtekening.
Als we aan iets fijns denken, voelen we ons blij terwijl we ons naar gaan voelen als we aan iets vervelends denken. Deze gevoelens zijn de magnetische component van onze handtekening.
Door onze specifieke handtekening, gaan we gebeurtenissen aantrekken die overeenstemmen met die handtekening.
Als we met een blij hoofd over straat lopen, blijken andere mensen naar ons te lachen - zoiets als in: 'Wie goed doet, goed ontmoet'.
Als we daarentegen gehaast zijn en prikkelbaar, vinden we 'slakken' voor ons, botsen mensen tegen ons aan of kunnen we een snauw krijgen.
'Zie je, dat heb ik weer!' of 'Waarom moeten ze altijd mij hebben?'

Toekomst
Wat we voor ons zien in de toekomst, is ook zo'n elektromagnetische handtekening waarmee we gebeurtenissen naar ons toe trekken. Veel mensen zijn geneigd zich zorgen te maken over de toekomst en allerlei doemscenario's te fantaseren.
Ik zal een voorbeeld geven:
Voordat je in mijn praktijkruimte komt, moet je eerst een vrij steile betonnen trap opklimmen met aan één kant een leuning. Die trap ga je weer af bij vertrek.
Tot zover de feiten. Als ik nu iemand ben die geneigd is zich zorgen te maken over de toekomst en in doemscenario's denkt dan kan mijn elektromagnetische handtekening er als volgt uitzien: 'Nou, hier moet ik ook niet vanaf kletteren zeg!'
Kun je het met me eens zijn dat als ik een dergelijke uitspraak doe, een heel scenario zich in een fractie van een seconde uitrolt en ik al vooruitloop op de ellende die dan zal volgen? Het bloed, de pijn, de EHBO wordt nu al vast gevoeld en alles sneller dan het licht. De elektromagnetische aantrekkingskracht die hiervan uitgaat, maakt het aannemelijker om ultrakort het evenwicht te verliezen en inderdaad tegen het koude beton te storten. 'Zie je, ik was er al bang voor...'
De tegenhanger kan bijvoorbeeld zijn: 'Oh, de treden zijn smal, ik zal mijn voeten er goed opzetten en me vasthouden aan de leuning!' In mijn toekomst zie ik dat ik beneden aankom en gedag zeg voordat ik weer naar huis ga.
Ik zend deze handtekening de ruimte in en met een alert, tevreden en opgewekt gevoel daal ik in alle rust de trap af.

Let dus op je woorden
Om te zien of we geneigd zijn in doemscenario's te geloven en ons bijbehorend te voelen, kunnen we erop letten hoe ons taalgebruik is. Welke uitspraken rollen er uit onze mond en wat willen die zeggen over wat we als onze toekomst zien.
Als we opmerken dat we doemscenario's fantaseren, kunnen we die herschrijven naar feel-good scenario's. Als film krijgen dergelijke softe scenario's misschien geen vijf sterren - in een film zit bij voorkeur een flinke dosis narigheid, anders is het maar saai - maar voor ons eigen leven is een feel-good film toch veel fijner!

Focusgesprekken om doemscenario's te herschrijven en een fijne toekomst naar ons toe te trekken
Als je niet voor je ziet hoe je je eigen toekomstscenario zou kunnen herschrijven, kan een Focusgesprek je in 1 dag op weg helpen.
Je bent van harte welkom!